Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir

Artan konut artışı sebebi ile yüksek katlı yapılara geçişin getirdiği sorunlardan birisi de apartman yöneticisi seçimi olarak karşımıza çıkıyor. Apartmanda yaşanan sorunların daha hızlı çözümü ve gerekli işlerin yapılması için görevlendirilen apartman yöneticisi seçimi nasıl yapılır? Apartman yöneticisi görevleri nelerdir? gibi soruların cevabını s

Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir
Genel   03.08.2021 22:16:19   Hit: 1434 / 1488

Artan konut artışı sebebi ile yüksek katlı yapılara geçişin getirdiği sorunlardan birisi de apartman yöneticisi seçimi olarak karşımıza çıkıyor. Apartmanda yaşanan sorunların daha hızlı çözümü ve gerekli işlerin yapılması için görevlendirilen apartman yöneticisi seçimi nasıl yapılır? Apartman yöneticisi görevleri nelerdir? gibi soruların cevabını sizler için araştırdık.

Apartman sorunlarını çözüme ulaştırmak, aidatları toplamak ya da diğer apartman görevlerini yerine getirmek için apartman yöneticisi seçilmesi gerekir. Daire sayısına göre apartman yöneticisi yanında yönetim kurulu seçimi de yapılır. Yönetici veya yönetim kurulu, kat maliklerinin oy çokluğu ile seçilir. Bu kişiler kat malikleri tarafından seçilebileceği gibi, üçüncü kişiler olarak da seçilebilir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 34’e göre 8 ve daha fazla daireye sahip her yapının apartman yöneticisi olması zorunludur. 8 daireden az yapılarda da yönetici seçimi isteğe bağlı olarak yapılabilir. Eğer bir apartmandaki tüm daireler yalnız bir kişinin ise, kanunen yönetici o kişi olur.

Apartman yöneticisi seçmek için adaylar belirlenmelidir. Apartman genel kurulu yıllık toplantısında seçim yapılır. Adaylar önceden aday olduklarını daire sakinlerine bildirmesi gerekir. Birden fazla aday var ise kat malikleri istedikleri yönetici adayına oy verir. Yapılan oylama sonucunda en yüksek oya sahip olan aday, yönetici olarak seçilir. Apartman yöneticisi görev süresi 1 yıldır. Eğer görevini iyi yürütmez, devam etmek istemez ya da daire sakinlerinin şikayetçi olması gibi durumlarda kat maliklerinin ⅓’ünün istemesi durumunda yeni bir toplantı düzenlenir ve konu hakkında konuşulur. Oy çoğunluğuna göre yeni bir aday seçimi yapılabilir. Ayrıca hastalık, ölüm gibi sebeplerle yöneticilik görevinin yerine getirmeleri imkansız hale gelmesi durumunda da olağanüstü toplantı düzenlenir ve yeni yönetici veya yönetim kurulu atanır. Olağanüstü toplantı çağrısında mutlaka toplantı sebebi belirtilmelidir. Bu durumda olağanüstü toplantı çağrısını alan kat maliki toplantıya ön hazırlık yaparak gelebilecektir.

Apartman Yöneticisi Görevleri

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. maddesine göre apartman yöneticisi görevleri şu şekildedir:

- Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirir.

- Yöneticisi olarak bulunduğu gayrimenkulü korur, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerini alır ve sigorta ettirir.

- Ana gayrimenkulün genel yönetim işleri ile ilgilenir. Temizlik, asansör ve kalorifer bakımları, hava işletmesi gibi işlerin takibini yapar.

- Her takvim yılında kat maliklerinden avans toplanır. Bakım, onarım ve koruma gibi işlerde kullanılmak üzere toplanan avans eğer gereğinden önce biterse tekrar toplanması konusunda kat maliklerini bilgilendirir.

- Yönetiminde bulunduğu gayrimenkulü ilgilendiren tebligatları kabul eder ve gereğini yapar.

- Kat mülkiyetine ilişkin hükümlerini yerine getirmeyen ve borçlarını ödemesini yapmayan maliklere karşı dava ve icra takibi yapar.

- Kat maliklerini gerekli durumlarda toplantılara çağırır. Toplantıyı başlatır ve yürütür. Alınan kararları karar defterine yazar.

Ayrıca apartman yöneticilerinin yapması gerekenler şeylerden bir diğeri ise; ana gayrimenkul için toplanan avansları yatırmak ve gerektiğinde harcama yapmak üzere bir banka hesabı açmaktır. Hesap apartman yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle kendi adına açılır.