Hazine Arazisi Nasıl Alınır

Didim'de Hazine Arazisi Nasıl Alınır Mülkiyeti devlet hazinesine ait olan arazilere hazine arazisi adı verilmektedir. Peki, hazine arazisi kiralama nasıl olur, hazine arazisinin tapusu nasıl alınır, milli emlak hazine arazilerinin satışı nasıl olur? Bu ve bunun gibi merak ettiğiniz bütün bu soruların cevapları

Hazine Arazisi Nasıl Alınır
Genel   19.06.2021 00:01:46   Hit: 1992 / 2046
Mülkiyeti devlet hazinesine ait olan arazilere hazine arazisi adı verilmektedir. Peki, hazine arazisi kiralama nasıl olur, hazine arazisinin tapusu nasıl alınır, milli emlak hazine arazilerinin satışı nasıl olur? Bu ve bunun gibi merak ettiğiniz bütün bu soruların cevapları yazımızda;

Hazine Arazisi Ne Demek?

Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler için tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla, nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazineye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilmektedir. Hazine arazisi kiralamak için ilgili kurumlara dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Peki, hazine arazisi ne demek ? Mülkiyeti devlet hazinesine ait olan arazilere hazine arazisi adı verilmektedir. Devletin hüküm ve tasarrufuna tabi yerler, tescilli hazine malları, ormanlar, mera ve kışlak gibi orta malları ve bununla birlikte tapuya tescili yapılmamış dağ, tepe, kaya, göl, nehir, buzul ve dereler hazine arazisi kapsamında değerlendirilmektedir.

Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Devlet, hazine arazilerini tarımsal üretim yapmak şartıyla topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere 10 yıllığına kiraya vermektedir. Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre, hazine arazisi kiralama koşulları şöyle:

-Hazineye ait tarım arazileri bu Tebliğ kapsamında 10 yıl süreyle kiraya verilecek,

-İlk yıl tahmini kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde bir buçuğu olacak,

-Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerine, Devlet İhale Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilecek,

-Kiraya verme işlemlerinde geçici teminat alınmayacak,

-Düzenlenen kira sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu olmayacak,

-Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere 60 dönüme kadar Hazine taşınmazı kiraya verilebilir. Yüzölçümü 60 dönümden fazla olan taşınmazlar krokisinde ulaşım yolu da gösterilerek 60 dönümü geçmeyecek şekilde bölümler halinde kiraya verilecek,

-Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler bu tebliğ kapsamında sadece bir kez hak sahibi olabilecekler,

-Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek üzere ilan edilen taşınmazlara yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması durumunda, söz konusu taşınmazlar topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilerin dışında kalan gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesi sağlanacak.

HAZİNE ARAZİSİNİ KİMLER KİRALAYABİLMEKTEDİR?

Hazineye ait tarım arazileri, tarımsal üretim yapılmak amacıyla taşınmazın bulunduğu; köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/mahallede ikamet edenler, köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az 3 yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet edenle, köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde/mahallede ikamet etmeyen ve topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmektedir.

HAZİNE ARAZİSİNİ KİRALAMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULMALIDIR?

Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanmasına ilişkin başvuru süreci şöyle işlenmektedir:

-İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğü, millî emlak dairesi başkanlığı veya emlak/millî emlak müdürlüğü ve ilçelerde millî emlak müdürlüğü, yoksa milli emlak şefliği tarafından ilan edilen hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçiler, Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde bu kurumlara başvuracaklar.

-Her başvuru sahibi için; nüfus kaydı, ikamet, arazi varlığı, medeni durumu ve aile nüfusu bilgileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) yer alan bilgiler de kontrol edilmek suretiyle incelenerek başvuru sahibine ilişkin puanlama işlemi yapılacak.

-Her bir başvuru sahibi için düzenlenen form esas alınarak Başvuru Sıralama Formu doldurularak en yüksek puanı alandan başlamak üzere başvuru sahipleri sıralanır. Bu formlar emlak/milli emlak müdürü tarafından onaylanacak.

-Başvuru sıralama listesi dikkate alınarak en yüksek puanı alandan başlamak üzere, ilan edilen taşınmaz/bölüm sayısı kadar başvuru sahibi değerlendirme süresinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içerisinde kura çekimine davet edilecek. Emlak/milli emlak müdürü, müdür yardımcısı, bir milli emlak uzmanı veya memur ile Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden bir ziraat mühendisinden oluşan komisyon tarafından en yüksek puanı alandan başlamak üzere kura çekimi yapılarak taşınmazlara ilişkin hak sahipleri belirlenecek.

MİLLİ EMLAK HAZİNE ARAZİLERİNİN SATIŞI NASIL OLUR?

Peki, Milli Emlak hazine arazilerinin satışı nasıl olmaktadır ? Hazine arazisini satın alma süreci, kişilerin taşınmazın bulunduğu yerdeki Defterdarlık Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğü’ne ya da mal müdürlüklerine dilekçe vermesi ile başlamaktadır. Taşınmaz mal il sınırları içindeyse Defterdarlık Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğü’ne, ilçe sınırları içindeyse mal müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. İdare tarafından kabul edilen başvuru, ihale günü belirlendikten sonra taşınmaz için belirlenen satış bedeli, ihale kararının ya da satışın uygun bulunmasının bildirimini takip eden on beş gün içinde peşin ya da taksitli olarak ödendikten sonra taşınmazın satış işlemi artık gerçekleşmiş olmaktadır.