Tapuda Ham Toprak Ne Demek

Bir taşınmazın niteliği ham toprak ise maliki, Maliye Hazinesi olmaktadır. Peki, ham toprak nedir ? Ne arsa ne de tarla sıfatını taşımayan Ham toprak, tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerlere verilen isimdir. Kadastro Kanunu’nun 18. maddesi gereğince bu alanlar ‘ham toprak’ ya da ‘hali arazi’ olarak adlandırıl

Tapuda Ham Toprak Ne Demek
Genel   18.06.2021 23:56:32   Hit: 198 / 200
Bir taşınmazın niteliği ham toprak ise maliki, Maliye Hazinesi olmaktadır. Peki, ham toprak nedir ? Ne arsa ne de tarla sıfatını taşımayan Ham toprak, tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerlere verilen isimdir. Kadastro Kanunu’nun 18. maddesi gereğince bu alanlar ‘ham toprak’ ya da ‘hali arazi’ olarak adlandırılır. Bu özelliklere sahip olan yerler hazine adına belirlenmekte ve tutanakta yazmaktadır.

Ham Toprak Kiralama Nasıl Olur?

Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler için tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla, nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazineye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilmektedir. Hazine arazisi kiralamak için ilgili kurumlara dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Peki ham toprak kiralama nasıl olur ? Ham toprak arazilerinin kiralanması için 3 farklı usul bulunmaktadır. Kapalı teklif usulü, açık teklif usulü, ve pazarlık usulü’dür. Hangi arazilerin hangi usuller ile kiralanabileceği T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer almaktadır.

TAPUDA HAM TOPRAK NASIL SATIN ALINIR?

Peki, tapuda ham toprak nasıl satın alınır ? Ham toprak satın alabilmek için 208’nolu Milli Emlak Genel Tebliği içerisinde belirlenen dört şartın aynı anda yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Aksi durumda satın almanın gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. İşte, bir arazinin ham toprak veya hali arazi olarak kabul edilmesi için gereken o şartlar:

1) Arazi, yasanın belirlediği alan içerisinde olmalıdır. Yasanın belirlediği alanlar ise 11'inci maddede açıklanmaktadır.

2) Arazinin tarım arazisi sıfatında yer alan amaçlardan biri için kullanılmasıdır. Diğer bir deyimle, arazinin üzerinde; bitki, meyveli ağaç ekimi, dikimi, bakımı, yetiştirilmesi yapılmalıdır. Hayvancılık ve hayvan otlatma gibi faaliyetler tarım arazisi tanımı dışında kaldığı için bu araziler üzerinde hayvancılık yapamaz veya herhangi bir yapı inşa edemezsiniz. Aksi taktirde hali arazi sahibi olmanız mümkün değildir.

3)Arazinin tapu kütüğünde yazılı olan tarımsal niteliğinin bulunması gerekmektedir. Yani arazi, tapu kütüğünde zeytinlik ise siz o zeytin ağaçlarını söküp tarlaya meyve ekemezsiniz. Bu yüzden arazinin aslı ne ise o şekilde tarımsal faaliyet sürdürmeniz gerekmektedir.

4) Arazinin hala tarımsal amaç için kullanılıyor olmasıdır. Buna göre, taşınmaz malın tapu kütüğünde yazılı olan cinsi tarım arazisi olsa dahi eğer taşınmaz mal fiilen tarım arazisi olarak kullanılmıyorsa bu araziyi satın almanız mümkün değildir.